print.php?par_id=146&amp%3Blink_id=1088&link_id=1169

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

DGU Fonden

Fonden for Danske Guldsmede og Urmagere er stiftet den 1. januar 2003 og er en sammenlægning af de fonde og legater, der tidligere har henhørt under henholdsvis Danmarks Guldsmedeforening og dennes lokalforeninger og Dansk Urmager- og Optiker Centralforening, der på en stiftende generalforsamling fusionerede den 25. maj 2003.

Fondens formål 
Det er fondens formål at støtte medlemmerne i foreningen Danske Guldsmede og Urmagere og disses ansattes faglige og kommercielle udvikling, herunder at yde støtte til disses efteruddannelse. Fonden kan endvidere yde støtte til forskellige arrangementer for medlemmerne eller disses ansatte i det omfang, sådannen arrangementer kan bidrage til en sådan faglig eller kommerciel udvikling.

Fonden kan endelig yde tilskud til fremme af faglige formål.

Fonden er en ikke erhvervsdrivende fond.

Ansøgninger kan stiles til direktør for Danske Guldsmede og Urmagere Trine Thorning.