print.php?par_id=146&amp%3Blink_id=1169&link_id=941

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Om Danske Guldsmede og Urmagere

Danske Guldsmede og Urmagere (DGU) har til formål, som brancheforening, at bevare og udbygge guldsmede- og urmagerbranchen som specialbrancher, der kan betjene forbrugerne bedst muligt, og som på en hensigtsmæssig måde tilpasser sig udviklingen og tidens krav til effektivisering for derved at sikre den størst mulige omsætning og indtjening for medlemmerne.

Foreningen skal arbejde for, at virkeliggøre dette formål ved bl.a.:

 • at medvirke til dygtiggørelse af medlemmerne og deres medarbejdere, såvel fagligt som merkantilt,
 • at fremme og vedligeholde den kollegiale samfølelse,
 • at arbejde for loyal konkurrence indenfor detailhandlen,
 • at arbejde for rimelige merkantile og økonomiske vilkår for medlemmerne,
 • at øge interessen for guldsmede- og urmagerbranchen og fremme afsætningen af smykker og ure, samt forsøge at få indregistreret fælles mærker – alene eller sammen med andre organisationer,
 • at varetage branchernes interesser i forhold til lovgivningen,
 • offentlige myndigheder og andre organisationer,
 • at yde service overfor medlemmerne, bl.a. gennem information omkring relevante erhvervsforhold,
 • at samarbejde med guldsmede- og urmagerbranchens fabrikant og grossist-organisationer i Fællesrådet og tilsvarende organisationer,
 • at sikre udgivelsen af et brancheblad til medlemmerne,
 • at samarbejde med de øvrige detailhandels-organisationer som medlem af Dansk Erhverv, bl.a. med henblik på fremme afovennævnte formål.

DGU er ikke en arbejdsgiverforening og kan som sådan ikke optræde som part i kollektive aftaler vedrørende løn- og ansættelsesforhold og kan ikke på medlemmernes vegne indgå overenskomster med lønmodtagerorganisationer.

Danske Guldsmede og Urmagere har henved 400 medlemsforretninger fordelt over hele landet.