print.php?par_id=146&amp%3Blink_id=1169&link_id=945

Fakta

Mere end 300 forretninger over hele landet er med i DGU's bytte- og gavekortservice.

DGU's Bytteservice

Danske Guldsmede og Urmagere tilbyder alle medlemmer at være med i den landsdækkende bytteservice. Mere end 300 butikker er med i ordningen, som giver kunderne tryghed i købet og butikken et mersalg.

Reglerne for bytteservice:

Bytteservice-mærkaten

- skal placeres bag på æsken
- husk at skrive tydeligt på mærkaten
- butikkens navn skal fremgå af byttemærkaten - alternativt fremgå af æsken.

Priskoden skal altid anføres på byttemærkaten. (Priskoden for bytteservice udleveres til medlemmer af bytteservice ved indmeldelse i ordningen).

Varenummer og alle øvrige informationer skal skrives på byttemærkaten.

Returvarer sendes portofrit til sælgerforretningen (modtagerforretningen betaler portoen). Registreringsnummer på modtagerforretningens bank og modtagerforretningens kontonummer skal oplyses.

Merudgifter ved ombytning (fx omkostninger ved ændring af ringstørrelse) sker for kundens regning.

Byttekoder med fejl er sælgerforretningens ansvar.

Varer lagt forkert i æsken er sælgerforretningens ansvar.

Inden for byttefristen på 30 dage er forretningen forpligtet til at bytte alle guldsmedevarer samt ure og tilbehør med DGU's byttemærkater, når varen og emballagen er ubeskadigede.

Der er ingen pligt til at betale kunden penge tilbage.

Sælgerforretningen skal refundere 80 procent af udsalgsprisen på de varer, som forretningen har solgt med DGU's byttemærkat. Betalingen skal ske inden 14 dage efter modtagelse af varen fra en anden bytteservice-forretning.

Modtagerforretningen kan returnere en vare med DGU's byttemærkat til sælgerforretningen, hvis modtagerforretningen ikke lagerfører eller har brug for varen. Varen skal returneres portofrit og hurtigst muligt til sælgerforretningen, som inden 14 dage efter returneringen skal refundere 80 procent af byttemærkatens udsalgspris til modtagerforretningen.

DGU har en Garantifond
, hvor byttevarer kan indløses, hvis sælgerforretningen ved ophør eller af anden grund ikke er i stand til at indløse byttevarerne. Du kan maks. modtage kr. 20.000 (indkøbspris) i erstatning per konkursbo fra Garantifonden.

Hvis der mod et medlem af bytteordningen udstedes et konkursdekret eller vedkommende går konkurs for derefter umiddelbart at genåbne sin forretning/forretninger - på samme firmaadresse, men med ændret CVR-nr., pålægges en karenstid på 6 måneder førend ny ansøgning kan imødekommes.