print.php?par_id=146&amp%3Blink_id=944&link_id=944

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Syn og skøn

Syn og skøn benyttes på forskellige vis. Der kan være tale om syn og skøn i forbindelse med en retssag eller behov for en vurdering af en fagmand ved fx salg af en forretning.

Det er Domstolestyrelsen, der beskikker en fagkyndig til syns- og skønsmand, som er en faglig kompetent person, som med sin viden og faglige baggrund kan medvirke til en forsvarlig afgørelse i de pågældende sager i branchen. Det kan dreje sig om:

  • Salg/overdragelse af en forretning
  • Vurdering af reparations/bestillingsarbejde
  • Konkurs og betalingsstandsning

Har du brug for en fagkyndig vurderingsmand, så kontakt sekretariatet på telefon +45 4583 5211.

Orientering om beskikkelse som fagkyndig tillidsmand inden for branchen kan læses her.