print.php?par_id=148&link_id=979

Fakta

Servicebidraget for indeværende år beregnes på basis af forretningens og evt. filialers samlede omsætning det foregående år ekskl. moms

Servicebidraget opkræves kvartalsvis i januar, april, juli og oktober.

Servicebidrag

Servicebidrag til Danske Guldsmede og Urmagere omfatter:

  • servicebidrag til Danske Guldsmede og Urmagere (se nedenfor)   
  • servicebidrag til DGU's aktivitetsfond kr. 500

Servicebidraget til Danske Guldsmede og Urmagere er omsætningsbestemt ud fra detailomsætningen inden for ur- og guldsmedebranchens varesortimenter i det foregående år eksklusive moms som følger:

Gruppe Omsætning i kr. ekskl. moms Årligt bidrag i kr.
1 0 - 1.000.000 3.963 kr.
2 1 - 2.000.000 6.185 kr.
3 2 - 4.000.000 7.979 kr.
4 4 - 6.000.000 8.675 kr.
5 6 - 8.000.000 9.211 kr.
6 8 - 10.000.000 9.960 kr.
7 10 - 12.000.000 11.246 kr.
8 12 - 14.000.000 12.317 kr.
9 14 - 15.000.000 13.388 kr.
10 over 15.000.000 14.459 kr.
11 Værkstedsforretning 3.936 kr.

Medlemmer med mere end én forretning betaler servicebidrag af totalomsætningen for forretningerne.

Der betales herudover et årligt bidrag på kr. 500,00 for den enkelte filial (op til 3 filialer).
Denne ændring til vedtægterne er besluttet på en ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2015.

Nyetablerede forretninger betaler det første år servicebidrag baseret på omsætningen mellem 1 million og 2 millioner kroner.

Nye medlemmer, der overtager bestående forretninger, betaler det første år servicebidrag efter forretningens omsætning i det foregående år.

Værkstedsforretninger betaler servicebidrag baseret på omsætningen indtil 1 million kroner.

Det omsætningsbestemte servicebidrag fastsættes hvert år på generalforsamlingen, jfr. vedtægternes § 4,stk. 2, pkt. 4.

Passive medlemmer betaler 400 kroner plus moms, ialt 500 kroner/år.