print.php?par_id=155&link_id=1135

Fakta

Helligdagene er som følger: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, st. bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Lukkeloven

Fra 1. oktober 2012 er lukkeloven erstattet af en helligdagslovgivning, og butikker kan frit holde åbent med undtagelse af helligdage og enkelte andre dage.

Hovedindholdet i åbningstidsreglerne for alle de butikker, som ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelser, er følgende:

 • Alle butikker kan holde åbent alle dage, herunder alle søndage
 • Undtaget er helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag efter kl. 15.00

Åbent på helligdage i forbindelse med særlige arrangementer
Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at butikker ved ganske særlige lejligheder kan holde åbent på en helligdag. Bestemmelsen kan kun tages i brug i forbindelse med store, officielle begivenheder.

Uændrede regler i erhvervslejeloven
De nugældende regler i lejeloven og erhvervslejeloven om, at ingen forretningsdrivende i lejekontrakter eller lignende kan pålægges at holde åbent på hverdage efter kl. 20.00, lørdage efter kl. 17.00 og på søndage, opretholdes.

Butikker fritaget fra lukketidsreglerne
Når en butik er undtaget lukketidsreglerne, må den holde åbent uden begrænsning døgnet rundt, året rundt.

Det gælder følgende særlige butikker:

 • Bagere
 • Byggemarkeder
 • Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lign.
 • Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet
 • Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.
 • Butikker beliggende i lufthavne (samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende)
 • Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.
 • Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer (i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende). Omsætningen må dog ikke overstige 32,8 mio kr. inkl. moms (pr. 30/3-2012)

Brød, mejeriprodukter og aviser må på søn- og helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 11.00 sælges fra butikker, hvorfra der på hverdage sælges aviser eller mejeriprodukter.

Herudover kan butikker, der sælger følgende særlige varer også holde åbent uden begrænsning:

 • Brændsel
 • Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil
 • Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr
 • Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer
 • Husdyr
 • Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
 • Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande


Små dagligvarebutikker:
Butikker med en omsætning (pr. 19/3-2013) på under 32,8 mio. kr. om året inkl. moms er fritaget fra gældende lukketidsregler.

Butikker med en årlig omsætning i intervallet mellem 14,2 mio. kr. og 32,8 mio. kr., skal indberette omsætningen til Erhvervsstyrelsen, for at kunne blive undtaget lukketidsreglerne.

Den nye bagatelgrænse for små dagligvarebutikker, der er undtaget fra at udarbejde en revisorerklæring, er 14,2 mio. kr. inkl. moms (pr. 19/3-2013).

Kilde: Dansk Erhverv