print.php?par_id=155&link_id=958

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Sygemelding

Gennem den seneste tid har flere medier skrevet en del om arbejdsgiveres politik i forbindelse med medarbejderes sygefravær. Vi skal derfor kort genopfriske hovedreglerne, når en medarbejder er syg.

Hvad må og bør arbejdsgiveren gøre?
Som arbejdsgiver bør man have fast procedurer for, hvordan medarbejderne skal sygemelde sig. DGU anbefaler, at man i den enkeltes ansættelseskontrakt skriver, hvilke procedurer man skal følge. Det kan f.eks. være telefonopkald til arbejdsgiveren senest en halv time efter arbejdstids begyndelse.

Derudover er det tilladt for arbejdsgiver – f.eks. ved længere tids sygdom – løbende at kontakte medarbejderen for at høre, hvordan det går.

Arbejdsgiveren har ikke krav på at få diagnosen på medarbejderens sygdom. Senest fire uger efter første fraværsdag er arbejdsgiver forpligtet til at afholde en sygefraværssamtale med medarbejderen. Arbejdsgiveren kan også vælge at bede om dokumentation for fraværet – enten i form af en mulighedserklæring, en friattest eller en varighedserklæring. Arbejdsgiveren skal afholde udgiften til dokumentationen. Man skal dog være opmærksom på eventuelle regler for at indhente denne dokumentation, som kan fremgå af ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller overenskomst.

Hvad er medarbejderen forpligtet til?
For funktionæransatte medarbejdere i butikker (mere end 8 arbejdstimer i gennemsnit pr. uge, beskæftiget med butiksarbejde og underlagt instrukser fra en overordnet) gælder, at sygdom er lovligt forfald. Det betyder, at når en medarbejder er syg, så kan vedkommende blive hjemme og fortsat modtage sin sædvanlige løn.

Medarbejderen er forpligtet til at følge arbejdsgiverens regler for sygemelding. I modsat fald kan det efter omstændighederne medføre ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.

Medarbejderen er derudover forpligtet til at medvirke til udfyldelse af dokumentation for fraværet, sygefraværssamtalen og kommunens opfølgning på sygefraværet, når arbejdsg