print.php?par_id=155&link_id=963

Fakta

Har du brug for psykologisk krisehjælp?

Ring vagtcentralen på: 7022 1984 

Psykologisk krisehjælp

DGU har indgået en aftale med Psykologgruppen af 1984 om krisehjælp.

Aftalen indebærer, at psykologerne skal give psykologisk bistand til medarbejdere og/eller indehavere senest 24 timer efter røveriet  og indtil den psykolog, der behandler klienten, finder, at behandlingen kan afsluttes. I særlige tilfælde kan behandingen omfatte pårørende til klienten. 

Betaling 
Der betales ikke honorar for de indledende telefonsamtaler. Psykologen bestemmer selv forløbet af bistanden og den tid, der er nødvendig for, at klienten får bearbejdet krisen. Betaling for psykologbistanden betales af virksomheden selv eller gennem virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Hvis psykologen tilkaldes efter normal arbejdstid, betales et gebyr på to gange timebetalingen. Efter normal arbejdstid er hverdage fra kl. 18.30 til kl. 08.00 næste morgen, lørdage, søndage og helligdage. 

Tag kontakt straks 
Vi anbefaler, at man i tilfælde af røveri og voldshandlinger ikke tror, at chokket nok går over. Erfaringen viser, at hvis behandlingen sættes i gang i blot fem dage efter hændelsen, kan det medføre en meget lang rekonvalescens. 

Hvis medarbejdere eller indehaver har været udsat for røveri, bør man straks tage kontakt til en psykolog. Psykologgruppen 1984 samarbejder med en landsdækkende vagtcentral, der sørger for kontakt til den psykolog, der er nærmest og som hurtigst kan komme til stede. 

Arbejdsskadeforsikring 
Arbejdsgiverens lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker normalt omkostningerne til akut krisehjælp til medarbejdere, når der er tale om væbnet røveri eller et voldeligt overfald. 

Er der tale om vold eller trusler om vold, vil de bero på en konkret vurdering om eventuel skade dækkes af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 

Det er en god idé at tjekke med forsikringsselskabet, om forretningens forsikring dækker psykologhjælp. 

Anmeldelse 
Husk at arbejdsulykker med mere end en dags fravær skal anmeldes til forretningens forsikringsselskab og til Arbejdstilsynet. Anmeldelsen skal ske senest ni dage efter, at hændelsen har fundet sted. 

Politianmeldelse 
Arbejdsbetingede lidelser, herunder psykiske lidelser på grund af vold, skal også anmeldes. En voldshændelse bør også anmeldes til politiet, selv om det ikke er en betingelse for, at hændelsen anerkendes som en arbejdsulykke. Det er imidlertid nemmere at dokumentere, at volden har fundet sted, hvis der foreligger en politianmeldelse.