print.php?par_id=155&link_id=966

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Arbejdsmiljø

Arbejdsgiveren er ansvarlig for arbejdsmiljøet. Det er altså ledelsens ansvar, at arbejdet i butikken, på værkstedet eller på kontoret bliver udført under sikre og sunde forhold. Men det betyder ikke, at medarbejderne er fritaget for ansvar. De har ansvar for at være medvirkende til, at arbejdsforholdene er sunde og sikre.

Vejledninger, brugsanvsininger, politikker mv. kan læses eller hentes i menulisten - flere af emnerne er kun for medlemmer af Danske Guldsmede og Urmagere og kræver login.

Uddannelse

Branchen har tradition for at tage sin del af ansvaret for at uddanne fremtidens vigtigste ressource: Dygtige medarbejdere.

Danske Guldsmede og Urmagere arbejder på at skabe nye uddannelsesmuligheder, der kan imødekomme forretningernes ønsker og behov for dyb faglig viden og stor fleksibilitet.

DGU er i tæt samarbejde med Handelsfagskolen i Skåde og på Urmagerskolen i Ringsted om kvalificering af uddannelsesmateriale og faglige lærerkræfter af høj kvalitet.

Ligeledes søger DGU hele tiden at opkvalificere efteruddannelseskurser og initiere nye kurser - alt efter behov og efterspørgsel.

Læs om de forskellige muligheder i menulisten (enkelte områder kræver login).

Arbejdsmiljø og trivsel


Trivsel er et bredt begreb, som dækker over forhold vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet har fokus på og som indgår i APV'en.

Forhold om trivsel er ofte komplekse, men undersøgelser har vist, at trivslen påvirker medarbejdernes motivation og præstation. Og netop disse faktorer har stor indflydelse på effektivitet, serviceniveau og butikkens konkurrenceevne. Læs mere om trivslen på arbejdspladsen i branchevejledningen 'God trivsel'.

Arbejdspladsbrugsanvisninger mv.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

For alle stoffer, der er faremærkede, fx    skal der være udarbejdet en arbejdsplads-brugsanvisning. Her skal det fremgå, hvordan stoffet bruges i butikken, og hvordan det opbevares. Standard arbejdspladsbrugsanvisninger er udarbejdet på følgende stoffer.

I forbindelse med disse stoffer skal de personlige værnemidler som handsker, beskyttelsesbriller og åndedræftsværn mv. være tilgængelige.

Epoxy Lim og sikkerhedskursus
Hvis I bruger epoxy lim, skal brugeren på kursus. AMU centre rundt i landet tilbyder et 2-dages kursus i "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater", der ifølge det oplyste dækker kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse. AMU centrene og tidpunkt for kurser kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside www.ug.dk.

Andre produkter kan også kræve, at brugeren deltager i et sikkerhedskursus, hvilket fremgår af leverandørens sikkerhedsblad.

Arbejdstilsynet på besøg


Arbejdstilsynet på besøg
Arbejdstilsynet kommer på et eller andet tidspunkt på uanmeldt besøg, et såkaldt screeningsbesøg, hos alle virksomheder, der har ansatte. Screeningen er en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø, herunder også det psykiske arbejdsmiljø.

Virksomheden skal i den forbindelse have styr på:

  • APV - arbejdspladsvurdering
  • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Sikkerhedsorganisation (oprettes ved 10 eller flere ansatte)

Du har læse mere om Arbejdstilsynets screeningsbesøg i pjecerne 'Gode råd om Arbejdstilsynets screening' og 'Gode råd om Arbejdstilsynets screening af de psykiske arbejdsmiljø'. Sidstnævnte kan rekvireres i sekretariatet på tlf. 4583 5211 eller på mail til ulla@guldsmed.dk.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV, der skal være tilgængelig for de ansatte og Arbejdstilsynet. Mindst hvert 3. år skal APV'en ajourføres - eller når der er sket ændringer af betydning for arbejdsmiljøet. De ansatte skal inddrages i planlægningen og udarbejdelsen af APV'en.

Udsugning

En række arbejdsgange kræver procesventilation som punktudsugning eller lokaleudsugning. Det drejer sig fx om brug af poleremaskine og rensemaskine, men også ved brug af flygtige væsker som acetone, rensebenzin og husholdningssprit.

Udsugningen skal gå ud til fri luft, og der må ikke finde recirkulation sted. Udsugningen/ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion. Kravet om en kontrolanordning blev gennemført 22. juni 2006, så hvis din udsugning er installeret før denne dato, bør du tjekke, om der er en kontrolanordning.