print.php?par_id=178&link_id=1084

Fakta

Den nye ferielov berører alle virksomheder, og derfor skal du være forberedt, når den træder i kraft 1. september 2020. 

Aktuelt

Ferieloven

Få det fulde overblik over den nye ferielov, og hvordan du forholder dig til den.

Når den nye ferielov for alvor træder i kraft i 2020, går de danske lønmodtagere fra et princip om forskudt optjening og afholdelse af ferie til samtidighedsferie.

Det giver den største fordel for de lønmodtagere, som skal til at indtage det danske arbejdsmarked, da de kan holde ferie med løn fra første måneds ansættelse. For lønmodtagere som allerede er på arbejdsmarkedet giver den nye ferielov ikke de helt store ændringer, om end der indefryses en portion feriemidler, som først udbetales, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet ved pensionsalderen.

De væsentligste ændringer er:

 • Der indføres samtidighedsferie
 • Ferieperioderne ændres
 • Ferie kan holdes på forskud, selvom det endnu ikke er optjent
 • Ferieloven kan ikke fraviges til skade for medarbejderen
 • Der indføres en overgangsordning 

Alt dette kan man læse meget mere om i vores nye E-bog om ferieloven. Klik her og læs.

E-bogen afdækker følgende: 

 1. Kort om baggrunden for loven
 2. Vigtige datoer 
 3. Illustration – gamle ferie ctr nye ferielov
 4. Ferie på forskud 
 5. Overførsel af ferie  
 6. Ferie og sygdom 
 7. Elever og ferie 
 8. Ændringer i arbejdstiden - 20 % reglen udgår
 9. Hvornår skal ferien varsles? 
 10. Ferietillæg – nye udbetalingstidspunkter
 11. Feriegodtgørelse  
 12. Ferie og opsigelse
 13. Overgangsordning
 14. Hvad skal man overveje nu? 
 15. Kilder til mere information