print.php?par_id=178&link_id=1130

Fakta

Der er hjælp at hente

Du bør få tilpasset dine forretningsbetingelser – i særdeleshed på hjemmesiden – da flere af bestemmelserne er sanktioneret med bødestraf.

I lov om forbrugeraftaler er der hjælp at hente. I bilagene (allernederst) til lovteksten finder du standardtekster lige til at bruge på din egen hjemmeside, så du ikke skal skrive teksterne selv.

Se lovens fulde tekst her inkl. bilagstekster

Forbrugerombuds-manden tydeliggør reglerne om returnering af brugte varer

Forbrugerombudsmanden har sammen med forbruger- og erhvervsorganisationerne udarbejdet et notat, der skaber klarhed over de nye regler for returnering af brugte varer. Netbutikkerne forventes at følge retningslinjer.

Læs notatet her

Forbrugeraftaleloven

Folketinget har vedtaget en ny forbrugeraftalelov, der træder i kraft den 13. juni 2014. Loven udvider fortrydelsesretten ved fjernsalg, ændrer på reglerne om forsendelsesrisikoen og øger informationskravene.

1. Fortrydelsesretten: Forbrugeren må prøve varen som i en butik
Loven giver forbrugeren 14 dage til at fortryde et køb via fjernsalg (webshop eller telefon). Udgangspunktet for reglerne er, at forbrugeren kun må prøve varen, som vedkommende ville få lov til i en butik. Men forbrugeraftaleloven indeholder også en ny bestemmelse, der gør, at forbrugeren beholder sin fortrydelsesret ved fjernsalg, selvom varen er brugt mere end blot for at konstatere, om det er den rigtige vare, og om varen fungerer.

Det er i den forbindelse væsentligt, at forbrugeren - i tilfælde af at denne returnerer en brugt vare - ikke har ret til at få alle sine penge retur. Loven giver den erhvervsdrivende ret til at fratrække et beløb for varens værdiforringelse, inden købesummen tilbagebetales til forbrugeren. Den erhvervsdrivende har ret til at fastsætte beløbet på baggrund af "den generelle handelsværdi".

Loven afviser ikke, at værdiforringelsen kan være 100 procent, men der er ikke nogen klar anvisning på, hvornår det kan være tilfældet.

Hvis ikke man tydeligt gør forbrugeren opmærksom på, at der er 14 dages fortrydelsesret (fx senest når den endelige ordre afgives via bestillingsknappen), så har forbrugeren ikke kun 14 dage, men 1 års fortrydelsesret. (Var tidligere tre måneder).

Fortrydelsesretten gælder fra den dato, hvor forbrugeren får varen i fysisk besiddelse.

2. Forsendelsesrisikoen: Forbrugerne får forsendelsesrisikoen ved returnering
Med den nye forbrugeraftalelov vil forbrugeren fra 13. juni 2014 bære risikoen, hvis en vare bliver beskadiget, når forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret og returnerer en vare.

Det er således fra 13. juni 2014 forbrugeren, som hæfter, hvis varen forsvinder eller bliver beskadiget i forbindelse med returneringen.

3. Øgede informationskrav/øget oplysningspligt
Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpede oplysningskrav, som danske virksomheder er forpligtet til at overholde, når loven træder i kraft per 13. juni 2014. De nye krav får særlig betydning for aftaler indegået ved fjernsalg (dvs. via nettet eller telefon). Du skal derfor sikre dig, at dine forretningsvilkår og forretningsgange er i overensstemmelse med de krav der stilles i den nye lov.

Obligatorisk standardfortrydelsesformular
Nyt er, at man som erhvervsdrivende - udover oplysninger om forbrugerens fortrydelsesret (betingelser, tidsfrist og procedurer) - også skal stille en standardfortrydelsesformular til rådighed for forbrugeren.

Der er en lang række af informationer, du har pligt til at oplyse forbrugere om inden aftalens indgåelse. de fremgår af lovens §8 og omfatter bl.a.: forretningens telefon- og faxnummer, e-mailadresse, samlede udgifter, betalingsvilkår, leveringstidspunkt, oplysning om fortrydelsesretten og den obligatoriske standardfortrydelsesformular, at forbrugeren selv skal betale for returforsendelse ved fortrydelse, at forbrugeren skal betale for rimelige omkostninger ved fortrydelse af tjenesteydelser...

Desuden skal du oplyse, at købelovens mangelregler finder anvendelse - dette skal - som noget nyt - også oplyses i din fysiske butik. Det kunne fx være på et skilt ved kassen. Se § 17 for oplysningspligten for fysiske butikker.

Der er hjælp at hente

Du bør få tilpasset dine forretningsbetingelser – også på hjemmesiden – da flere af bestemmelserne er sanktioneret med bødestraf. I lov om forbrugeraftaler er der hjælp at hente. I bilagene (allernederst) til lovteksten finder du:

Bilag 1. Standardvejledning om fortrydelse ved fjernsalg
Bilag 2. Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler
Bilag 3. Standardfortrydelsesformular

Brug gerne disse tekster, så slipper du for at skrive dem selv.

Se lovens fulde tekst her inkl. bilagstekster