print.php?par_id=178&link_id=937

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Guldhandlere

De ekstremt høje guldpriser, som vi så for et par år siden bragte mange guldhandlere på banen – og ikke alle overholdt lovgivningen, men handlede i mange tilfælde smykker fra hoteller rundt om i landet. Dette var og er imidlertid ikke lovligt og kan anmeldes til politiet. I takt med at guldpriserne nu har stabiliseret sig ser vi færre og færre der annoncerer og dukker op i på blandt hotellerne. Men kontakt sekretariatet på 4583 5211 eller send en mail til info@guldsmed.dk, hvis du mener der er tale om et forhold, som bør anmeldes til politiet.

”Lov om handel med brugte genstande og pantelånervirksomhed” regulerer markedet. For at handle med guldvarer kræves en bevilling fra politimesteren og et fast udsalgssted, hvor politiet kan aflægge besøg. Den fysiske adresse er vigtig, for at politiet efter behov kan foretage kontrolbesøg eller ransagninger.

Der skal føres en ”købs- og salgsbog” som skal godkendes af den lokale politimester (i København politidirektøren). Alle køb skal registreres med angivelse af, hvilken gyldig billedlegitimation, sælgeren har forevist i forbindelse med handlen, så eventuelle stjålne varer kan spores tilbage til sælgeren. De købte genstande må ikke afhændes eller forandres før den 12. søgnedag efter modtagelsen.