print.php?par_id=184&link_id=1183

Fakta

Tid og sted for generalforsamling 2020 meldes ud senere.

 

Generalforsamling UA

Ifølge vedtægterne § 4,5 vælges bestyrelsen på skift for 2 år ad gangen. Formand og næstformand vælges henholdsvis i lige og ulige år.

Generalforsamling 2019 - Naturama

Naturama i Svendborg lagde denne gang lokaler til generalforsamling i Urmagernes arbejdsgiverforening.

Næstformand i bestyrelsen Peter Toft blev genvalgt med klapsalver fra de fremmødte. begge de to, mangeårige bestyrelsessuppleanter Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk og Christian Tandrup, Anytime Toftlund, havde valgt ikke at genopstille, hvorfor bestyrelsen indstillede to nye kandidater, der begge blev valgt med akklamation.

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening ser nu således ud:

Formand - Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg
Næstformand Peter Toft, Peter Toft Guld Sølv Ure, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Nicolej Høstmark, Sct. Nikolai Ure, Vejle
Bestyrelsessuppleant Rune Hjorth Bakkendorff, Bakkendorff IVS, Charlottenlund
Bestyrelsessuppleant Jannik Frants Torp Sørensen, Uhrfirma Jules Jürgensen, 2920 Charlottenlund

Se referat fra generalforsamlingen her
Se formandens beretning her

Generalforsamling 2018 - Koldinghus

Chr. 3's kapel på Koldinghus lagde i 2018 lokale til årets generalforsamling i Urmagernes Arbejdsgiverforening. 

Formand Bjarne Vejsnæs, bestyrelsesmedlem Nicolej Høstmark og bestyrelsessuppleant Christian Tandrup blev alle tre genvalgt med akklamation.

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening

Formand - Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg
Næstformand Peter Toft, Peter Toft Guld Sølv Ure, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Nicolej Høstmark, Sct. Nikolai Ure, Vejle
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2018
Formandens beretning 2018

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling blev afholdt på Hotel Comwell Korsør i byen af samme navn. Næstformand Peter Toft blev genvalgt for en toårig periode. Bestyrelsen ser således ud:

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening

Formand - Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg
Næstformand Peter Toft, Peter Toft Guld Sølv Ure, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Nicolej Høstmark, Sct. Nikolai Ure, Vejle
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2017
Formandens beretning

 

Generalforsamling 2016

Ifølge vedtægterne § 4,5 vælges bestyrelsen på skift for 2 år ad gangen. Formand og næstformand vælges henholdsvis i lige og ulige år.

Årets generalforsamling blev afholdt på Hotel Svendborg i byen af samme navn. Her trådte konstitueret formand Peter Toft tilbage. Ny formand er Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg.

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening
Formand - Bjarne Vejsnæs, Jacob Nielsen & Søn, Sønderborg
Næstformand Peter Toft, Peter Toft Guld Sølv Ure, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Nicolej Høstmark, Sct. Nikolai Ure, Vejle
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2016
Formandens beretning

 

Generalforsamling 2015

Ifølge vedtægterne § 4,5 vælges bestyrelsen på skift for 2 år ad gangen. Formand og næstformand vælges henholdsvis i lige og ulige år.

Formand Thorben Andersen fråtrådte på årets generalforsamling, der blev afholdt lørdag den 13. juni 2015 på hotel Trinity i Fredericia. 

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening
Formand - Peter Toft, Holstebro er konstitueret formand
Næstformand Peter Toft, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Erik Farup, Hepa Urimport, Frederiksberg
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2015

 

Generalforsamling 2014

Ifølge vedtægterne § 4,5 vælges bestyrelsen på skift for 2 år ad gangen. Formand og næstformand vælges henholdsvis i lige og ulige år.

Formand Thorben Andersen blev med applaus genvalgt på generalforsamlingen den 25. maj 2014 i Svendborg. Det samme gjaldt Erik Farup og bestyrelsessuppleant Christian Tandrup. Næstformand Peter Toft og bestyrelsessuppleant Jørgen Møller var ikke på valg.

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening
Formand Thorben Andersen, T.A. Ure Guld Sølv, Dianelund
Næstformand Peter Toft, Holstebro
Bestyrelsesmedlem Erik Farup, Hepa Urimport, Frederiksberg
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2014

Formandens beretning 2014

 

Generalforsamling 2013

Formand Thorben Andersen var ikke på valg, og generalforsamlingen genvalgte næstformand Peter Toft, Holstebro, på Urmagernes Arbejdsgiverforenings generalforsamling i Odense d. 2. juni 2013. Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen i Urmagernes Arbejdsgiverforening
Formand Thorben Andersen, T.A. Ure Guld Sølv, Dianelund
Næstformand Peter Toft, Holstebro
Bestyrelsessuppleant Jørgen Møller, Møllers Ure, Holbæk
Bestyrelsessuppleant Christian Tandrup, Anytime Toftlund, Toftlund

Referat fra generalforsamlingen 2013

Formandens beretning 2013

 

Thorben Andersen formand for UA
Thorben Andersen, T.A. Ure Guld Sølv, Dianalund, blev genvalgt som formand for Urmagernes Arbejdsgiverforening på generalforsamlingen på Skarrildhus i weekenden 9.-10. juni 2012.

Thorben Andersen har tidligere været formand for DUOC, ligesom han i de første år efter fusionen var medlem af bestyrelsen for Danske Guldsmede og Urmagere og Guldsmedefagets Fællesråd.

Referat fra generalforsamling

Læs formandens beretning for 2012