print.php?par_id=184&link_id=952

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: info@guldsmed.dk

Lærlingeuddannelse - Urmager

Uddannelsen til urmager foregår på Den Danske Urmagerskole, ZBC Ringsted.

Formelle krav
For at blive optaget på Den Danske Urmagerskole i Ringsted skal dine karakterer i dansk og matematik fra folkeskolen være mindst 02.

To indgange til urmageruddannelsen
Kommer du direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse skal du starte på grundforløb 1 der varer 20 uger. Efter grundforløb 1 forsætter du i grundforløb 2.

Har du allerede været på arbejdsmarkedet, har du en uddannelsesaftale eller er det mere end et år siden, at du forlod folkeskolen, så skal du starte på grundforløb 2, som varer 20 uger.

Prøve i urmageri efter grundforløb 2
Ved afslutning af grundforløb 2 skal alle elever bestå prøve i urmageri for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

Hovedforløbet er tre et halvt år inklusive seks skoleperioder af 10 ugers varighed.

De tre retninger
10 uger af urmageruddannelsen kan sammensættes, så uddannelsen følger en af de tre retninger:

 1. Butiksurmager
 2. Serviceurmager
 3. Værkstedsurmager

Hvilken retning, der er relevant for den enkelte elev, aftales mellem eleven, arbejdsgiver og skolen.

15 fagspecifikke fag
Urmagerelever kan per 1. august 2015 vælge mellem 15 fagspecifikke fag, som alle har tilknytning til urmagerfaget, og dermed skabe sin egen profil. Der er afsat i alt 10 uger til de valgfri fag.

 • Salg og kundevejledning 1
 • Salg og kundevejledning 2
 • Specialværktøj
 • Fremstilling af urdele - storure
 • Fremstilling af urdele - småure
 • Kronografer
 • Restaurering af mekaniske ure
 • Breguet-spiraler og temperaturkompencerende balancer
 • Tegning og konstruktion af urdele
 • Urhistorie
 • Urindustrien
 • Virksomhedsbesøg/faglig konkurrence
 • Udveksling/erhvervsrelateret beskæftigelse
 • Det rationelle værksted
 • Overfladebehandling

 Læs mere på www.zbc.dk