print.php?par_id=56&amp%3Bamp%3Blink_id=974&amp%3Blink_id=969&link_id=1184

Fakta

TILMELDINGSFRIST TORSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2018.

Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk med kviknummer 7274 0146 1282 332.

Har du spørgsmål til kurset eller tilmelding, så kontakt venligst kursuskoordinator Hanne Smedegaard Sønderby på telefon +45 8736 6174 eller hass@handelsfagskolen.dk

Mersalg i butikken - AMU-kursus med tilskud

Deltageren kan i salgssituationen anvende spørgeteknikker for at afdække kundens latente købsbehov og derved skabe mersalg.Deltageren kan gennem engagement og på baggrund af sin produktviden foreslå kunden en optimal løsning, som giver kunden en positiv købsoplevelse og skaber mersalg til butikken.

Målgruppe
Primært medarbejdere der har nogen erfaring med personligt salg.

Tid og sted
Der undervises i to dage:
Tirsdag den 25. september
Onsdag den 26. september

Vi gør opmærksom på, at tiderne svarer til mindst 7,4 timer per dag, hvis der ønskes at søge om fuld løntabsgodtgørelse i forbindelse med AMU-kurset.

Kurset afholdes på Handelsfagskolen, Skådeskovvej 2, 8270 Skåde.

Pris for deltagelse
Deltagerbetaling for kurset, tilskudsberettigede: kr. 236,00
Deltagerbetaling for kurset, ikke-tilskudsberettigede*: kr. 1.206,00

Kost og logi under kurset, tilskudsberettigede: kr. 570,00
Kost og logi under kurset, ikke-tilskudsberettigede: kr. 1.060,00

Forplejningen for kursister, der ikke ønsker at bo på Handelsfagskolen er kr. 280,00 per dag (uanset om du er tilskudsberettiget eller ej), som lægges oveni deltagerbetalingen.

AMU-kurser er momsfrie, så deltagergebyr, kost og logi pålægges ikke moms.

*For AMU-, VEUD- og GVU-kurser samt deltidsuddannelser er normprisen reduceret med statstilskud, som bortfalder hvis kursisten ikke tilhører målgruppen for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse. Kursister med videregående uddannelse og ledige skal betale fuld pris. Desuden skal kursister fra Grønland eller Færøerne, der ikke har bopæl eller beskæftigelse i Danmark betale fuld pris for AMU-kurser.

Tilmelding
Tilmelding sker til www.efteruddannelse.dk senest 7 dage før første kursusdag. Frist for tilmelding er således den 13. september 2018.

Kviknummer til tilmelding er: 7274 0140 1282 332.

Ved tilmelding er det vigtigt, at du oplyser dit uddannelsesniveau, idet du vil blive faktureret fuldt deltagergebyr, hvis denne oplysning mangler, uanset om du måtte være tilskudsberettiget. Du er ligeledes selv ansvarlig for alle indtastede data i forbindelse med tilmelding på www.efteruddannelse.dk

NB! NB! søg tilskud
Der kan til kurset søges om VEU-godtgørelse indtil 4 uger efter sidste kursusdag. VEU-godtgørelse søges på www.efteruddannelse.dk

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle generelle betingelser: 

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.