print.php?par_id=56&amp%3Bamp%3Blink_id=974&amp%3Blink_id=969&link_id=1191

Fakta

TILMELDING

Tilmelding sker direkte på www.efteruddannelse.dk - brug kviknummer: 727401483682579

Har du spørgsmål til tilmelding, så kontakt gerne kursuskoordinator Rikke Norup Lerche fra Handelsfagskolen på telefon 8736 6174.

Juleassistance: 1-dags AMU-kursus

Målgruppe: Juleassistancer eller andre nye medarbejdere, der har brug for en grundlæggende viden om guldsmedebranchens produkter inden julehandlen sætter ind for alvor.

Kursets mål er gennem teoretisk viden og praktiske øvelser at bibringe deltagerne et grundlæggende kendskab til de ædle metaller og sten, til lovgivning om stempling og kontrol, samt fremstilling af branchens varer. Derigennem kan deltageren gennemføre en korrekt betjening af forretningens kunder.

Tid og sted

Der undervises i én dag: Tirsdag den 12. november kl. 09.30-17.30.

Kurset afholdes på Handelsfagskolen, Skådeskovvej 2, 8270 Skåde.

Underviser: Gitte Middelbo 

Vi gør opmærksom på, at tiderne svarer til mindst 7,4 timer per dag, hvis der ønskes at søge om fuld løntabsgodtgørelse i forbindelse med AMU-kurset.

Kursusmateriale
Der undervises efter bogen Varekundskab. Der er mulighed for at låne et eksemplar under kurset.

Ønsker du at få dit eget eksemplar, så du fx kan notere direkte i bogen, kan du bestille bogen hos Danske Guldsmede og Urmagere for kr. 395,00 ekskl. moms. 
Bestil dit eget eksemplar af Varekundskabs-bogen hos Laila Jürs på laila@guldsmed.dk

Pris for deltagelse
Deltagerbetaling for kurset, tilskudsberettigede: 124,00 kroner*
Deltagerbetaling for kurset, ikke-tilskudsberettigede: 587,00 kroner*

*Forplejningen for kursister er kr. 295,00 per dag (uanset om du er tilskudsberettiget eller ej), som lægges oveni deltagerbetalingen.

Handelsfagskolen tilbyder overnatning inkl. morgenmad i forbindelse med kurset fra mandag til tirsdag. Prisen er 600 kroner for AMU-tilskudsberettigede og 1.115 kroner for ikke tilskudsberettigede

AMU-kurser er momsfrie, så deltagergebyr, kost og logi pålægges ikke moms.

Der kan søges løntabsgodtgørelse efter gældende regler (100 % af dagpengesatsen svarende til 871,00 kr. per dag). Læs mere nedenfor.

Tilmelding
Tilmelding sker til www.efteruddannelse.dk senest dagen før. Frist for tilmelding er således den 11. november 2019.

Kviknummer til tilmelding er: 727401483682579

Vi gør opmærksom på, at kurset på efteruddannelse.dk hedder "Branding og optimeret salg" og beder dig se bort fra selve kursusbeskrivelsen. Det skyldes, at det skal passe ind i "AMU-standard".
 
Ved tilmelding er det vigtigt, at du oplyser dit uddannelsesniveau, idet du vil blive faktureret fuldt deltagergebyr, hvis denne oplysning mangler, uanset om du måtte være tilskudsberettiget. Du er ligeledes selv ansvarlig for alle indtastede data i forbindelse med tilmelding på www.efteruddannelse.dk

NB! NB! søg tilskud
VEU-godtgørelse søges på www.efteruddannelse.dk

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle generelle betingelser: 

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.