print.php?par_id=56&link_id=1166

Fakta

TILMELDINGSFRIST ONSDAG DEN 1. NOVEMBER 2017.

Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk med kviknummer 7274 0140 0042 266.

Varekundskab: AMU-kursus med tilskud

Målgruppe: nye medarbejdere eller andre, der har brug for en grundlæggende viden om guldsmedebranchens produkter.

Kursets mål er gennem teoretisk viden og praktiske øvelser at bibringe deltagerne et grundlæggende kendskab til de ædle metaller og sten, til lovgivning om stempling og kontrol, samt fremstilling af branchens varer. Derigennem kan deltageren gennemføre en korrekt betjening af forretningens kunder.

Tid og sted
Der undervises i tre dage:

Mandag den 13. november kl. 10.00-17.30
Tirsdag den 14. november kl. 08.00-15.30
Onsdag den 15. november kl. 08.00-15.30

Vi gør opmærksom på, at tiderne svarer til mindst 7,4 timer per dag, hvis der ønskes at søge om fuld løntabsgodtgørelse i forbindelse med AMU-kurset.

Kurset afholdes på Handelsfagskolen, Skådeskovvej 2, 8270 Skåde.

Kursets indhold
Dag 1: Metaller og legeringer, stempler, produktion, galvanisk belægning mm.
Dag 2: Virksomhedsbesøg (tilbage inden frokost), fatninger, smykketyper mm.
Dag 3: Gemmologi, farvesten, diamanter

Underviser: Gitte Middelbo 

Kursusmateriale
Der undervises efter bogen Varekundskab. Der er mulighed for at låne et eksemplar under kurset.
Ønsker du at få dit eget eksemplar, så du fx kan notere direkte i bogen, kan du bestille bogen hos Danske Guldsmede og Urmagere for kr. 395,00 ekskl. moms. 
Bestil dit eget eksemplar af Varekundskabs-bogen hos Laila Jürs på laila@guldsmed.dk

Pris for deltagelse
Deltagerbetaling for kurset, tilskudsberettigede: kr. 324,00
Deltagerbetaling for kurset, ikke-tilskudsberettigede: kr. 1.542,00

Kost og logi under kurset, tilskudsberettigede: kr. 900,00
Kost og logi under kurset, ikke-tilskudsberettigede: kr. 1.900,00

Forplejningen for kursister, der ikke ønsker at bo på Handelsfagskolen er kr. 270,00 per dag (uanset om du er tilskudsberettiget eller ej), som lægges oveni deltagerbetalingen.

AMU-kurser er momsfrie, så deltagergebyr, kost og logi pålægges ikke moms.

Tilmelding
Tilmelding sker til www.efteruddannelse.dk senest 14 dage før første kursusdag. Frist for tilmelding er såleden den 1. november 2017.

Kviknummer til tilmelding er: 7274 0140 0042 266.

Ved tilmelding er det vigtigt, at du oplyser dit uddannelsesniveau, idet du vil blive faktureret fuldt deltagergebyr, hvis denne oplysning mangler, uanset om du måtte være tilskudsberettiget. Du er ligeledes selv ansvarlig for alle indtastede data i forbindelse med tilmelding på www.efteruddannelse.dk

NB! NB! søg tilskud
Der kan til kurset søges om VEU-godtgørelse indtil 4 uger efter sidste kursusdag. VEU-godtgørelse søges på www.efteruddannelse.dk

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle generelle betingelser: 

  • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 
  • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år. 
  • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning. 
  • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.