print.php?par_id=125&link_id=1081

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Det koster et medlemsskab

 

Alle medlemmer betaler et årligt servicebidrag. Bidragssatserne beregnes på baggrund af foregående års omsætning defineret som salg ekskl. moms af varer og ydelser, der sælges til guldsmedeforretninger eller andre forretningstyper til videresalg. Som ny i branchen vil prisen for et medlemskab i 2017 være  kr. 1.928,- plus moms i kvartalet.

Servicebidraget opkræves kvartalsvist og her findes en oversigt over bidragssatserne i 2017.

Ved generalforsamlingen den 20. maj 2017, blev det vedtaget at ændre servicebidragssatserne. De nye satser for 2018 kan ses her.

Vær også opmærksom på foreningens udmeldelsesvarsel, der er 6 måneder til udgangen af et kalenderår – det fremgår af vedtægterne § 4.1.

Guldsmedebranchens Leverandørforenings vedtægter finder du her.