print.php?par_id=164&link_id=1028

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Mønsterværn

Det almindelige formål med Mønsterværnet er at beskytte fagets udøvere mod, at selvstændige modeller efterlignes ved, at der markedsføres en vare, som er væsentlig lig én, der af et medlem er ved at blive eller har været genstand for en markedsindsats, forudsat at efterligningen er egnet til at fremkalde forveksling hos publikum og således strider mod god forretningsskik.

Både danske og udenlandske modeller kan påklages.

Se vedtægter for Mønsterværnet her

Sådan foregår en klagesag
Forbindelsen mellem parterne og Nævnet foregår gennem Guldsmedefagets Fællesråds sekretaria­t.

Klage og andre indlæg indsendes til Nævnets sekretariat i fem eksemplarer: et forbliver hos sekretariatet, tre videresendes til Nævnets medlemmer, det femte eksemplar er til modpar­ten. 

Der udveksles normalt i alt to indlæg fra hver side, normalt med højst 14 dages svarfrist. 

Når skriftvekslingen og indsendelsen af bilag er afsluttet, anordner Nævnet en mundtlig forhandling, hvis det ønskes af nogen af sagens parter, hvorefter sagen optages til kendelse. Forhand­lingen for Nævnet tilendebringes normalt i et møde.

Læs udskrift af forretningsordenen for Guldsmedefagets Fællesråds Mønsterværn her