print.php?par_id=164&link_id=1034

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Arbejdsmiljø

Læs her om:

Arbejdstilsynet på besøg
Arbejdstilsynet kommer på et eller andet tidspunkt på uanmeldt besøg, et såkaldt screeningsbesøg, hos alle virksomheder, der har ansatte. Screeningen er en gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø, herunder også det psykiske arbejdsmiljø.

Virksomheden skal i den forbindelse have styr på:

  • APV - arbejdspladsvurdering
  • Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
  • Sikkerhedsorganisation (oprettes ved 10 eller flere ansatte)

Arbejdspladsvurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV, der skal være tilgængelig for de ansatte og Arbejdstilsynet. Mindst hvert 3. år skal APV'en ajourføres - eller når der er sket ændringer af betydning for arbejdsmiljøet. De ansatte skal inddrages i planlægningen og udarbejdelsen af APV'en.

Skriftlig rygepolitik
Det er ved lovgivning pålagt virksomheder med ansatte at udarbejde en skriftlig og tilgælngelig rygepolitik, der skal oplyse, om der må ryges på arbejdspladsen, og i bekræftende fald, hvor der må ryges. Det skal også fremgå, hvad konsekvensen er, hvis en medarbejder ikke overholder rygepolitikken.

Eksempler på rygepolitk:

Arbejdspladsbrugsanvisninger

For alle stoffer, der er faremærkede, fx    skal der være udarbejdet en arbejdsplads-brugsanvisning. Her skal det fremgå, hvordan stoffet bruges i butikken, og hvordan det opbevares. Standard arbejdspladsbrugsanvisninger er udarbejdet på følgende stoffer.

I forbindelse med disse stoffer skal de personlige værnemidler som handsker, beskyttelsesbriller og åndedræftsværn mv. være tilgængelige.

') Epoxy Lim og sikkerhedskursus
Hvis Ibruger epoxy lim, skal brugeren på kursus. AMU centre rundt i landet tilbyder et 2-dages kursus i "Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater", der ifølge det oplyste dækker kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse. AMU centrene og tidpunkt for kurser kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside www.ug.dk

Andre produkter kan også kræve, at brugeren deltager i et sikkerhedskursus, hvilket fremgår af leverandørens sikkerhedsblad.