print.php?par_id=164&link_id=1035

Fakta

Mere info om designbeskyttelse
Læs notat om beskyttelse af varemærker og designs.

Læs også artikler fra AuClock: ”Kampen mod kopisterne”, nr. 2, 2010 og ”Kopiering & Designbeskyttelse”, nr. 1, 2013.

Klik på titlerne for at åbne notatet og/eller artiklerne.

Designbeskyttelse

EU-Kommissionen har offentliggjort, at der i 2011 blev tilbageholdt næsten 115 millioner varer, som mistænktes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, ved EU’s grænser. Det er en stigning på hele 15 % i forhold til 2011.

Den øgede globalisering indebærer samtidig, at mange danske virksomheder sælger deres varer på mange forskellige markeder.

Det store problem omkring piratkopiering er dels, at det koster virksomheder verden over milliarder af kroner i tabt fortjeneste og mistet goodwill som følge af udvanding af markedet, og dels at piratindustrien i høj grad er finansieret og drevet af mafiaverdenen og internationale terrorister.

Det nytter
Man hører ofte udtalelser fra danske virksomheder om, at det ikke kan betale sig at beskytte immaterielle aktiver endsige at forsøge at standse krænkere. Dette er ikke korrekt. En målrettet strategi for beskyttelse af en virksomheds designs, der tager hensyn til de mulige økonomiske konsekvenser ved at iværksætte beskyttelse og håndhævelse, vil altid medvirke til at forøge virksomhedens goodwill og i sidste ende skabe bedre muligheder for virksomhedens vækst.

Juridisk rådgivning indenfor IP-området
Leverandørforeningen har indgået aftale med advokatfirmaet Sandel, Løje og Partner, der giver foreningens medlemmer adgang til gratis juridisk rådgivning indenfor IP-området – det vil sige indenfor designbeskyttelse, varemærkeret, krænkelse af design, ophavsret m.m.

Hotline service på telefon 3311 4622
Aftalen forpligter Sandel, Løje og Partner til at yde medlemmer af Leverandørforeningen hotline service. Servicen består af vederlagsfri telefonisk besvarelse af korte spørgsmål af juridisk art.

Rådgivning udover den telefoniske rådgivning er naturligvis ikke gratis, men aftales direkte mellem medlem og advokat. Henvendelse kan ske til advokat Johan Løje eller advokatfuldmægtig Mette Hølund på telefon 3311 4622.