print.php?par_id=188&link_id=1020

Fakta

Kontakt:
Guldsmedebranchens sekretariat
Tlf +45 4583 5211
email: jrm@guldsmed.dk

Debitortjek

Debitortjek er en onlineapplikation hvor du hurtigt og nemt kan få overblik over dine kunders betalingsevne. I alt sin enkelthed opretter du en forespørgsel på en eksakt kunde og i løbet af få hverdage har du dine kollegers erfaringer om netop denne kundes betalingshistorik.

Applikation er åben for alle tilmeldte medlemmer, der har lyst til at dele og modtage værdifuld information om kundernes betalingsevne. Alle oplysninger fremstår anonymt og det fremgår ikke, hvem der opretter forespørgslen eller hvilke virksomheder, der indtaster deres oplysninger.

I debitortjek deles ligeledes information om kunder, der sendes til inkasso, også værdifuld information, som du kan bruge i dit salgsarbejde.

For at sikre optimal udnyttelse af systemet er der opsat et sæt retningslinjer for systemets anvendelse - specielt med hensyn til omgående besvarelse af forespørgsler på debitorer.

For øjeblikket deltager 23 af Leverandørforeningens medlemmer i debitortjek.

Sådan virker debitortjek - procedure

Hver deltager får af sekretariatet tildelt et brugernavn og et kodenummer, der skal benyttes ved alle indtastninger i systemet.

Når en bruger opretter en forespørgsel i debitortjek, udsendes en mail til alle deltagere i ordningen, der inden for 2 hverdage indtaster deres oplysninger på kunden direkte i applikationen.

Du kan følge de anonyme indtastninger løbende og efter 3 hverdage vil forespørgslen blive lukket. Der vil herefter fremgå af svarfanen hvilke medlemmer (med navns nævnelse), der ikke har tastet deres svar på forespørgslen. Som medlem af debitortjek kan du se alle rapporter med forespørgsler oprettet efter oktober 2009.

Deltagelsen er frivillig, men deltagerne er oplysningspligtige hver gang.

Prisen for deltagelse der dækker ekspedition mv. opkræves af Leverandørforeningen to gange om året. Den deltager, der ønsker oplysning om en kunde, bliver opkrævet 250 kr. Øvrige deltagere bliver opkrævet 40 kr. pr. forespørgsel, der oprettes i applikationen.

Opretter du en forespørgsel skal du indtaste

 • Firmaets/forretningens navn
 • Adresse
 • Postnummer/by
 • Telefonnummer
 • CVR nummer (findes på www.cvr.dk)
 • Dato

Herefter indtaster du din egen betalingshistorik:

 • Samlet tilgodehavende inkl. renter på opgørelsesdatoen
 • Hvor meget heraf der er forfaldent
 • Køb nærmest foregående 3 måneder
 • Bemærkninger til kundens betalingsevne (God betalingsevne/skal rykkes/dårlig betalingsevne/kredit frarådes)
 • Afdragsordning indgået (ja/nej)
 • Overholdes afdragsordningen (ja/nej)

Spilleregler fastsat af bestyrelsen

Der er hos deltagerne stor tilfredshed med proceduren for debitortjek. Det er hurtig og billig adgang til gode og brugbare op­lysninger. Det er vigtigt for alle deltagere, at disse fordele bevares. Derfor skal alle deltagere opfylde følgende spilleregler.

 1. Hurtigheden er vigtig. Der skal svares inden for 2 hverdage efter modtagelse af en forespørgsel. Der bliver ikke rykket for svar. Firmaets chef er ansvarlig for, at dette overholdes

 2. Af hensyn til pålideligheden af et debitortjek, skal alle deltagere svare hver gang. Deltagere, der ikke svarer eller svarer for sent anføres med navne på oplysningsskemaet. Deltagere, der ofte figurerer på denne måde, vil blive slettet som deltagere i ordningen

 3. Deltagere skal altid spørge på kunder, der ikke overholder betalingsbetingelserne, hvis der ikke foreligger en ganske­­ ny under­søgelse af den pågældende kun­de

 4. Det henstilles, at deltagerne kun indhenter oplysninger på en guldsme­deforretning, når der foreligger restance med betaling

 5. Deltagerne er endvidere forpligtet til at oplyse om kunder der sendes til retslig inkasso. Dette gøres under fanen INKASSO. Der bliver efterfølgende udsendt en mail med oplysningen til deltagerne i debitortjek

 6. Oplysninger om unormal drift i guldsmedeforretninger som op­hørsudsalg, betalingsstands­ning, konkurs etc. skal meddeles Leverandørforeningens sekretariat. Sekretariatet videre­bringer sådanne oplysninger til samtlige medlemmer af Leverandørfore­ningen gennem Guldsmedebranchens Kreditorforening

 7. Debitortjek er kun velegnet på guldsmedefor­retninger, da for få deltagere handler med andre forretnings­typer

 8. Alle oplysninger skal behandles fortroligt