Grundlæggende lederuddannelse

Åbent AMU-kursus

Som noget nyt udbyder vi i samarbejde med Aarhus Business College/Handelsfagskolen en lederuddannelse til indehavere og butikschefer. Lederuddannelsen består af fem moduler, der udbydes som åbne moduler. Det betyder i al sin enkelthed, at du vil møde deltagere fra andre brancher.

Fokus er på ledelse og er for dig, der er leder, men som ikke har en uddannelse i ledelse og for dig, der er ny i lederrollen.

Med uddannelsen får du en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse.

Kort om undervisningen
Undervisningen består af 13 kursusdage fordelt over ca. 6 måneder. De 13 dage er fordelt på fem moduler af 2 til 3 dages varighed per modul. Du kan vælge at tage alle fem moduler samlet eller et ad gangen Alle kursusdage foregår fra kl. 08.15-15.40 på Aarhus Business College/Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg.

Deltagerpris for hele uddannelsen
Beskæftigede, faglærte og ufaglærte: 2.496,00 kroner.
Beskæftigede med videregående uddannelse 7.803,95 kroner.
Prisen er fastsat ved finanslov og kan derfor ændres ved ny finanslov.

Hertil kommer kost og logi på Handelsfagskolen.

Tilmelding og mere detaljerede beskrivelser af modulernes indhold
Klik på dette link og få mere detaljeret info om tilmelding og indhold

De fem moduler

1. Ledelse og det personlige lederskab
Varighed: 3 dage
Datoer: 14. – 16. november 2022

Du udvikler dit kendskab til egen ledelsesstil og bliver bevidst om din ledelsesrolle i samarbejdssituationer på alle niveauer. Du lærer at skabe rum til ledelse ved fx at skabe overblik, prioritere og delegere opgaver.

2. Kommunikation og mødeledelse som ledelsesværktøj
Varighed: 2 dage og 1 dag
Datoer: 3. – 5. oktober eller 12. – 14. december 2022

Du bliver bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle, og du kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i dialogen med ansatte og lederkolleger og evt. egen leder. Du kan også som en del af ledelsesfunktionen planlægge, afholde og lede forskellige typer af møder med fokus på at skabe værdi for virksomheden og mening for deltagerne.

3. Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Varighed: 2 dage
Datoer: 24. – 25. oktober 2022 eller 9. – 10. januar 2023

Gennem kendskab til teorier om konflikter, deres udvikling og parternes reaktioner kan du forebygge og håndtere konflikter og gennemføre vanskelige samtaler.

4. Situationsbestemt ledelse
Varighed: 2 dage
Datoer: 21. – 22. november 2022 eller 6. - 7. februar 2023

Du kan nu anvende situationsbestemt ledelse til at skabe trivsel og motivation og samtidig fremme effektivitet og produktivitet. Du kan delegere ansvar, beslutninger og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders og teamets kompetencer.

5. Forandringsledelse
Varighed: 3 dage
Datoer: 6. – 8. december 2022 eller 20. – 22. februar 2023

Du kan efter modulet gennemføre forandrings- og udviklingsprocesser i virksomheden og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling. Du bliver bevidst hvad, der påvirker dine medarbejderes motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser. Du er bevidst om sin egen ledelsesrolle og initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i tider med forandringer.

Tilmelding og mere detaljerede beskrivelser af modulernes indhold
Klik på dette link og få mere detaljeret info om tilmelding og indhold